Aanbod

Studiereizen naar Finland - Ondek het Finse Onderwijssysteem

Het Finse onderwijssysteem wordt door velen gezien als het beste onderwijssysteem ter wereld. In de laatste twee decennia  gooien de Finse studenten voortdurend hoge ogen in verschillende internationale studies (PISA, The VN Education Index, etc.). We krijgen dan ook veel aanvragen van leerkrachten, directeurs, deskundigen en beleidsmakers om een ​​dieper inzicht te krijgen in de geheimen achter het succes van het Finse onderwijssysteem. Met onze studiereizen, die volledig afgestemd zijn op de behoeften van de klant, willen we iedereen de mogelijkheid geven om het Fins onderwijs te ontdekken, te analyseren, ideeën uit te wisselen en vooral de dagdagelijkse realiteit in een Finse school van dichtbij te ervaren. Zo leert iedereen op geheel eigen wijze hoe het Finse onderwijssysteem werkt op alle niveaus en hoe gelijkheid en autonomie verzekerd wordt met uitstekende resultaten als gevolg.

Thema´s van onze studiereis:

1. Schoolinnovatie (ontwikkelingsplannen, inzet van ICT & technologie, talentontwikkeling, en het nieuw curriculum)
2. Student in het centrum (passend en gepersonaliseerd leren, inclusief onderwijs, anti-pest programma´s, ondersteuningssystemen en de integratie van studenten met special needs)
3. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen (samenwerking en zelfsturende teams, evalueren, coaching en mentoring, leren loslaten, klasmanagement)
4. Internationalisering (internationale projecten, meertaligheid en ontwikkelingsplannen)

5. Management (ondersteunend schoolbeleid, dialoog ouders-school en cocreatief leiderschap)

Onze op maat gemaakte studiereizen zijn vooral gericht op personen of groepen van 5 of meer personen (1-5 dagen) die een diepgaand inzicht willen krijgen in het Finse onderwijssysteem. De prijs start vanaf 195 euro + btw (24%) / persoon / dag, afhankelijk van onze experten, de duur van het bezoek, de scholen, enz. Deze studiereizen zijn ook mogelijk als deel van jouw Erasmus+ KA1 Mobility project (met aangepaste prijs), dus aarzel niet en schrijf je nu in.

Workshops over het Finse Onderwijssysteem

Het onderwijssysteem van Finland staat al langere tijd bekend om haar excellente resultaten getuige de hoge scores in de PISA-onderzoeken van 2009, 2012 en 2015. Vanaf vorig schooljaar (2016-2017) zet Finland de volgende stappen richting een grondig onderwijshervorming met een totaal vernieuwd curriculum. De focus in dit nieuwe curriculum ligt nu nog meer op het streven naar excellente leerresultaten en dit door een maximale integratie van vakken en inhouden, gepersonaliseerd en passend leren met een doordachte inzet van ICT, vakoverschrijdende projecten, en meer nadruk op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk bewustzijn. Deze stappen getuigen van een hoge mate van maatschappelijk sensitiviteit en de langdurige effecten hiervan op leren, lesgeven en onderwijs in het algemeen.


Onze uitgebreide workshops geven scholen, schoolgemeenschappen en beleidsmakers een ruimer kader om het Finse onderwijsmodel echt te begrijpen en onderwijshervorming te zien als iets positiefs. Samen kijken we naar de fundamenten, de paradoxen en de beginselen van het Finse systeem, met onder andere innovatie, het gebruik van leermiddelen, evalueren, de rol van de leerkracht, passend en inclusief onderwijs voor elke leerling, en ten slotte ook het dagelijkse leven in een Finse klas. Samen leren we handig hoe het Finse onderwijssysteem op alle niveaus werkt en hoe het gelijkwaardigheid verzekert in uitstekende educatieve resultaten.

De prijs voor onze workshops start van 300 euro + btw (24%) / 90min. Geïnteresseerd? Vraag nu vrijblijvend een offerte aan. 

 

Consultancy Services

We onderschrijven allemaal dat onderwijs bijdraagd aan de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten, en hierbij zorgt voor de overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en hen leert om mee te doen in onze samenleving. Op school leren onze jongeren de kennis en vaardigheden die ze later in onze maatschappij nodig hebben, en hoe ze die kennis en vaardigheden zelf moeten verbeteren. Zo worden ze steeds competenter, maar is dat wel genoeg? Zetten we beter ook niet in op een maximale integratie van vakken en inhouden, op meer gepersonaliseerd en passend leren met een doordachte inzet van ICT, op goed onderbouwde vakoverschrijdende projecten, en leggen we nadruk niet beter nog meer op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk bewustzijn zodat onze jongeren een leven lang kunnen en mogen blijven leren?

Onze diensten zijn er specifiek op gericht om scholen, schoolgemeenschappen en beleidsmakers de langdurige voordelen van het Finse onderwijsmodel bij te brengen. Bereid je kinderen en jongeren voor op de vaardigheden en kennis die ze echt nodig hebben voor morgen. Leer je leraren te waarderen en geef hen meer professionele ruimte. Beloon je management voor een innovatief en ondersteunend schoolbeleid. 

Ook geïnteresseerd? Vraag nu vrijblijvend een offerte aan.